ANBI informatie

De naam van de instelling

Stichting West

RSIN/fiscaal nummer

815080955

Contactgegevens


Groenewegje 136
2515 LR Den Haag
070.3925359
info@westdenhaag.nl
www.westdenhaag.nl

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van beeldende kunst en vormgeving en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest uitgebreide zin genomen.

Beleidsplan


Beleidsplan 2021 — 2024

Bestuurssamenstelling

Directie: Marie-José Sondeijker

Namen van de bestuurders
Philip Peters (kunsthistoricus): voorzitter
Drs. Maarten Okkersen (sociaal economisch historicus): secretaris/penningmeester
Olaf Diels (advocaat): bestuurslid 
Cathy Jacob (Hoofd Presentaties Museum Boijmans Van Beuningen): bestuurslid

Beloningsbeleid


De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting hanteert de ‘Richtlijn functie en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst’ als basis. De ‘Richtlijn kunstenaarshonoraria’ opgesteld door de BKNL wordt gehanteerd in verband met Fair Practice tussen instellingen en kunstenaars.


ANBI 2022

Formulier publicatieplicht 2022

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Verslag 2021
Verslag 2020
Verslag 2019

Financiële verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019